ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪಾ ಮಸಾಜ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Body Massage Spa Mangalore 1290 views ID: 3978
Price: 1500.00 ₹

Published on:   11 months 3 days ago

Ad Description

🌿 ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪಾ - ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮದ ಸ್ವರ್ಗ 🌿

ವಿಳಾಸ:
📍 ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಮೇಲಿನ 1 ನೇ ಮಹಡಿ
ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು 575003

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
📞 9606475194 | 9606474502
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಸೇವೆಗಳು:
💆 ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೋಡ್-ಬೆಜೈ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪಾಗಳು.
🌺 ಅರೋಮಾ, ಥಾಯ್, ಸ್ವೀಡಿಷ್, ಕೇರಳ ಆಯಿಲ್, ಪೌಡರ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮಸಾಜ್
👫 ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿ

ಬೆಲೆ:
💰 ಶುರುವಾಗುವುದು 1499/- ರಿಂದ

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
🕘 ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳು ತೆರೆದಿದೆ - 09:15 am - 09:30 pm

ನಮಗೆ ಬಗ್ಗೆ:
ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜ್ಞ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೆನೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವರನ್ನು ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪಾದ ಸುಖಶಾಂತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಹಂಗಿಸಿ!

Scan QR QR CODE
Location
ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಮೇಲಿನ 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು
575003
Mangalore
Karnataka
India
12.91723, 74.85603
Get directions →
ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪಾ ಮಸಾಜ್
Send messageto seller
Comments
No comments has been added yet
Add comment
9606474502 Send message
Saloni Sharma
Saloni Sharma
554 active listings
Last online 6 months ago
Registered for 6+ years
Mumbai, Maharashtra, India
Seller's profile All seller items (554)

Frequently Asked Question

1. Which types of body massage are most popular?

Aromatherapy massages, Thai massages, Swedish massages, Deep Tissue massages, Hot Stone massages, Ayurvedic massages, Reflexology massages and others are popular body massages. We suggest you call this 🌿 ರಾಯಲ್ ಓಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪಾ - ನಿಮ್ಮ ಆರಾಮದ ಸ್ವರ್ಗ 🌿 ad phone number during their working hours to inquire more about these services.

2. How often should you get a full body massage?

Our recommendation is to get a massage at Mangalore every three to four weeks to maintain your health and keep your body in good condition. By doing so, you will be able to avoid injuries, pain, and tension build-up in the fibers of the muscles, as well as address any other issues before they become serious.

3. Do I get a discount for referring this ad found on Massage Spa India?

Yes. When you visit spa those ads mentioned in the Body Massage Spa Mangalore category, you can show this ad to them. You can ask for 10% discount off their actual Price: 1500.00 ₹. After getting a massage, you can leave a rating or comment here.

4. How can I get the full contact details of this ad for booking a spa appointment?

While browsing spa massage ads on the massagespaindia.com website, you get all the details in the Ad Description section. You are currently viewing ads whose phone number is and its location is ಗೋಲ್ಡ್ ಜಿಮ್ ಮೇಲಿನ 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು
575003
Mangalore
Karnataka
India

5. What are the body massage charges at Mangalore Karnataka?

You are reaching this page to find Body Massage Spa Mangalore at Mangalore Karnataka location. Generally, Body Spa therapy charges start at Rs. 1200/- to Rs. 4,000/- for 30,60 to 90 min duration.

9606474502 Send message


Are you a Professional SPA or Body Massage Centre Owner? Create an account to Promote Your Business
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register